Pielgrzymka w czerwcu do Tulec

19 czerwca udajemy się z pielgrzymką rowerową i samochodową do Tulec k. Poznania. Zbiórka na rowerach o godz. 9.00 przy kościele. Zabieramy sztandar Ojców i Służby Liturgicznej Ołtarza. W Tulcach odbędzie się Msza św. o godz. 12.00 z udziałem pielgrzymów. Zapraszamy całe rodziny.