Odwiedziny duszpasterskie w 2017/2018 roku

Informujemy, że po Świętach z odwiedzinami duszpasterskimi
przyjdziemy do Parafian zamieszkałych
w blokach o numerach parzystych
jak również zamieszkałych przy ulicy
Jaroczyńskiego, Firlika, Obornickiej i Hulewiczów.

Z uwagi na dalszą rozbudowę domów przy ulicy Stróżyńskiego
Parafian zamieszkałych przy ulicy Strożyńskiego odwiedzimy
w przyszłym roku razem z blokami o numerach nieparzystych.

W mieszkaniu prosimy przygotować stół nakryty białym obrusem,
wodę święconą, kropidło i dwie zapalone świece.

Szczegółowy plan odwiedzin duszpasterskich
będzie dostępny w kościele, a także informacje
znajdują się na stronie internetowej parafii.
* zakładka Ogłoszenia duszpasterskie
/ Odwiedziny duszpasterskie w 2017/2018r.