Tydzień Biblijny. Parafialne czytanie listu św. Pawła do Rzymian

15 kwietnia 2018 r. Niedziela Biblijna rozpoczyna
X Tydzień Biblijny
pod hasłem „Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22)”.

Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie
znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i życiu osobistym.
Zachęca się wiernych do czytania fragmentów Listu do Rzymian,
a tym samym do rozważania i aktualizowania treści listu w codziennym życiu.

 

Na zakończenie Tygodnia Biblijnego w niedzielę 22.04.br
po Mszy św. o godz. 18.00 zachęcamy do pozostania, czy też przybycia
i wsłuchania się w czytane fragmenty Listu św. Pawła do Rzymian.

List ten napisany został do wspólnoty chrześcijańskiej w Rzymie
w latach 58-60, ale jego wgłębienie się w jego treść jest aktualne
i potrzebne nam – chrześcijanom XXI wieku.
Serdecznie zapraszamy.