Pielgrzymka Mężczyzn do Tulec

Zachęcamy do wzięcia udziału i wspólnej modlitwy.