Październikowe parafialne wydarzenia w drugą niedzielę

Serdecznie zapraszamy w niedzielę 14 października,

– Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa” –

dzieci na film pt.: „Jan Paweł II – historia Papieża Polaka”,

a wszystkie osoby zainteresowane do parafialnej kawiarenki.