Akcja Katolicka

jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie
współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. Statut Akcji Katolickiej w Polsce). Podejmując wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Konferencja Episkopatu Polski w 1996 roku została powołała w Polsce Akcja Katolicka dzięki której założeniom ludzie świeccy będą mogli „czynić obecnym
i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie
przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33).

Początki zawiązywania się Akcji Katolickiej w naszej parafii datują się od jesieni 1997r. 29– 30.11.1997r., gdy oddelegowani przedstawiciele uczestniczyli
w konferencji odbywającej się Rościnnie pod przewodnictwem ks. Stefana Schudy – Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej w Archidiecezji Poznańskiej. 17.05.1998r. miała w parafii miejsce wizyta ks. Stefana Schudego, który zobowiązał członków wspólnoty do stworzenia struktury Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK).
18.06.1998 zostało zwołane zebranie i wybrany zarząd POAK. 3.11.1999r.
Kadencja pełnienia funkcji w POAK trwa trzy lata.

Spotkania POAK odbywają się:
Kontakt z POAK poprzez e-mail:
mo@archpoznan.pl

 * * *

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wydarzeniami oraz wybranymi zdjęciami,
które dotyczą Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Informacje odnoszące się do poszczególnych lat
zostały udostępnione w zakładce <Historia parafii>

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej – wydarzenia:
– 15-lecie parafialnego oddziału Akcji Katolickiej w roku 2013,
– cykl spotkań „Wokół domu – z wiarą i kulturą”:
; spotkanie z p. Teresa Tomsia i p. Eugeniusz Toman Tomsia w roku 2015,
– pielgrzymka AK do Częstochowy w roku 2009,
– uroczystość Chrystusa Króla
– patronalne święto Akcji Katolickiej
w roku  2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
– uroczystości 11 listopada
w roku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016,
; wieczornice:
– z historykiem prof. Grzegorzem Kucharczykiem w roku 2013 –
temat spotkania: „Droga do wolności”,
– z historykiem prof. Grzegorzem Kucharczykiem w roku 2014 –
temat spotkania: „Wybuchu I wojny światowej, a dążenia Polaków
do odzyskania niepodległości”,
– Wojciech Włodarczyk, Radek Jaszczak w 2015,
– Wojtek Włodarczak (prezentacja) oraz koncert w wykonaniu
Marceliny Ogórek (skrzypce) i Radeka Jaszczaka (gitara) w 2016.