Duszpasterstwo młodzieży

 

 

Poniżej znają Państwo odnośniki do foto archiwum dotyczących wydarzeń i spotkań
organizowanych przez Parafialne Duszpasterstwo Młodzieży.

 

W roku 2009
– zorganizowanie zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych,
– parafialne spotkanie modlitewne kanonami Taizé
z bratem Marek ze Wspólnoty Taizé,
– wakacyjny wyjazd młodzieży do Taizé,
parafialne przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych
(ESM) Taizé na terenie Poznania,
ESM w Poznaniu i na terenie parafii.

W roku 2010
– zorganizowanie parafialnego Dnia Dziecka pod hasłem: „Dziecięcy Dzień Radości”,

W roku 2011
– zorganizowanie zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych.
parafialne spotkania modlitewne kanonami Taizé,
– wakacyjny wyjazd młodzieży do Taizé,
posiłki po parafialnych mszach św. roratnich.

W roku 2012
– zorganizowanie zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych,
– uczestnictwo w spotkaniu Młodych na Lednicy,
– zorganizowanie parafialnego Dnia Dziecka.
– wakacyjny wyjazd młodzieży na Ukrainę.

W roku 2013
– zorganizowanie parafialnego Dnia Dziecka.

W roku 2014
– wakacyjny wyjazd młodzieży w Bieszczady.