Oprawa muzyczna nabożeństw

Organista  – p.Mirosław