Parafialna Rada Ekonomiczna

ma za zadanie wspieranie ks. proboszcza
w administrowaniu parafialnymi dobrami materialnymi.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego (por. kan. 537 KPK)
w roku 2003 została powołana w naszej parafii przez ks. proboszcza
Parafialna Rada Ekonomiczna. Kadencja PRE (niezależnie od wielkości parafii)
trwa 4 lata, a na jej członków powołuje się 3-7 osób, które zobowiązane są
do zachowania dyskrecji.