Służba Liturgiczna Ołtarza, Szafarze

ministranci, lektorzy,  panowie.
Więcej informacji o Służbie Liturgicznej Ołtarza (SLO) znajduje się tutaj.

Terminy spotkań poszczególnych grup SLO działających przy naszej parafii:
– ministranci:
– lektorzy:
– panowie:

 

W naszej parafii posługują Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej.
Więcej informacji dotyczącej tej formy posługi w Kościele znajduje się tutaj.

 

 

Od września w każdą III sobotę miesiąca Służba Liturgiczna Panów
zaprasza na ,,Spotkanie ze Słowem Pana,,
Spotkanie ma na celu ubogacenie i pogłębienie życia duchowego.

 
Zapraszamy Panów i Młodzież Męska.
Sobota 17 września
godz. 7.15 Jutrznia /modlitwa brewiarzowa/ i konferencja.
godz. 8.00 Eucharystia. Po Mszy św. wspólne śniadanie.

 

 

*  *  *

Poniżej znają Państwo odnośniki do foto archiwum
dotyczących takich wydarzeń jak:
– inauguracji nowego roku SLO,
– obłóczyn ministrantów,
– pielgrzymek SLO:
; pielgrzymki ministrantów,
; Pielgrzymki Mężczyzn do Tulec,
– spotkań rekreacyjnych,
– wyjazdów wakacyjnych,
– rozgrywek w turniejach ministranckich.

 

Inauguracja nowego roku Służby Liturgicznej Ołtarza
w roku: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Obłóczyny
ministrantów i lektorów w 2010r.,
– w 2011r.,
– w 2012r.,
ministrantów i lektorów w 2013r.,
lektorów w 2014r.,
ministrantów w 2015r.,
ministrantów w 2016r.

Pielgrzymki mężczyzn do Tulec
w roku: 2009, 2011, 2013, 2015, 2016.

Pielgrzymki ministrantów:
– do Szamotuł w 2010r.,
– do Gniezna w 2013r.,
– do Lubasza w 2014r.

Rekreacja:
– wyjazd na lodowisko w 2012r.,
– wyjazd na lodowisko w 2013r.

Turnieje ministrantów w piłce nożnej:
– styczeń 2009r.,
– luty 2009r.,
– eliminacje i finały w rozgrywkach ministrantów w piłkę nożna w maju 2009r.,
– w 2010r.,
– w 2011r.,
– dziękczynienie ministrantów za udział w turniejach w 2012r.,
– w 2013r.

Wyjazdy wakacyjne:
– ministranci w Tatrach w 2012r.,
– ministranci w Tatrach w 2014r.,
– ministranci w Tatrach w 2016r.