Wspólnota Żywego Rożańca

działa w parafii od 1988 roku, a powstała ona z inicjatywy ówczesnego
prob. ks. Grzegorza Balcerka. Od 1992 roku opiekunem duchowym parafialnej Wspólnoty Żywego Różańca jest ks. prob. Mariusz Rybacki.

Wspólnota składa się z czterech Róż pań i jednej Róży panów oraz grupy osób modlących się w Nieustającym Różańcu.

W naszej parafii raz w miesiącu Żywy Różaniec dokonuje zmiany tajemnic różańcowych, a ma to miejsce w pierwszą środę miesiąca wg poniższego programu:
– godz. 18:00  Msza św. w intencjach Wspólnoty,
– po Mszy św. spotkanie formacyjne Wspólnoty przewodniczy ks. proboszcz,
a połączone jest ono ze zmianą intencji i tajemnic różańcowych.
Wspólnota Żywego Różańca w parafii prowadzi:
– w każdą środę o godz. 17.25 modlitwę różańcową,
– w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7.10
modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

Kontakt z Parafialną Wspólnotą Żywego Różańca:
nr telefonu 607 239 889

Więcej informacji o Wspólnocie Żywego Różańca znajduje się tutaj.

 

Zachęcamy także Państwa do zapoznania się z wydarzeniami i przygotowanym
foto archiwum dotyczącym parafialnej Wspólnoty Żywego Różańca:
– 25-lecie założenia Parafialnej Wspólnoty Żywego Różańca w roku 2013,
– przygotowania bukietów z palm
w roku 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
– wspomnienie Matki Bożej Różańcowej w roku 2009, 2012, 2015,
– wspomnienie Wniebowzięcia NMP w roku 2015.