Zespół redakcyjny

to grupa osób, które przygotowują, opracowują parafialne informacje
na stronie internetowej parafii,
profilu na portalu społecznościwym FB,
– parafialnych pismach:
; biuletynie parafialnym Magnificat,
; gazetce dla dzieci Aniołek.

 

Zespół redakcyjny parafialnego biuletynu parafialny „Magnificat”:
p.Magdalena, p.Paweł, p.Zbigniew.
Kontakt z redakcją biuletynu:
e-mail: pola3k@op.pl

Pismo dla dzieci „Aniołek”
(p.Teresa, p.Damian, p.Renata, p.Katarzyna, p.Joanna, p.Zuzanna, p.Marcin)
Kontakt z redakcją pisma „Aniołek”
e-mail: redakcja.aniolek@gmail.com

Strona internetowa parafii i na portalu społecznościowym Facebook
(ks. Ryszard, p.Magdalena, p.Teresa, p. Zdzisława, p. Zofia)
Kontakt : e:mail: mo@archpoznan.pl