Grupy

W naszej parafii osoby świeckie, a wśród nich członkowie wspólnot parafialnym
uczestniczą systematycznie w odbywających się przy parafii spotkaniach,
a także biorą udział m.in. w rekolekcjach, pielgrzymkach, procesjach,
sympozjach, forach, kongresach odbywających się na terenie parafii,
diecezji jak i ogólnopolskich.

Wybrane dokumenty kościelne wskazują na obecność  i apostolstwo
osób świeckich w Kościele, a są to m.in.
konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” (KK 1964 r.),
dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actositatem” (DA 1965r.),
w który mowa m.in. o formach apostolstwa świeckich, takich jak:
indywidualnym ( DA 16-17), zbiorowym (DA 18), stowarzyszeniach (DA 19).

Poniżej wymieniony zostały wspólnoty działające w naszej parafii.
Zachęcamy do zapoznania się z pełnionymi zadaniami przez poszczególne wspólnoty
oraz nawiązania kontaktu z wybraną grupą.

LINKI !!!

(po „zatwierdzeniu” ww)
wg alfabetu / uporzadkowac

Parafialna Rada Ekonomiczna.
Parafialna Rada Duszpasterska.Służba Liturgiczna Ołtarza
Katechezy (katecheci i katechiści).
Oprawa muzyczna nabożeństw (organista).
Akcja Katolicka.
Apostolstwo Dobrej Śmierci.
Duszpasterstwo młodzieży.

Grupa Mam.
Krąg biblijny.
Oaza.
Parafialny Zespół Caritas.
Odrodzenie.
Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.
Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym.
Wspólnota Żywego Różańca.