Grupy

W naszej parafii osoby świeckie, a wśród nich członkowie wspólnot parafialnym
uczestniczą systematycznie w odbywających się przy parafii spotkaniach, a także biorą udział m.in. w rekolekcjach, pielgrzymkach, procesjach, sympozjach, forach, kongresach odbywających się na terenie parafii, diecezji jak i ogólnopolskich.

Wybrane dokumenty kościelne wskazują na obecność  i apostolstwo osób świeckich w Kościele, a są to m.in. konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” (KK 1964 r.), dekret o apostolstwie świeckich „Apostolicam actositatem” (DA 1965r.), w który mowa m.in. o formach apostolstwa świeckich, takich jak: indywidualnym ( DA 16-17), zbiorowym (DA 18), stowarzyszeniach (DA 19).

Poniżej wymieniony zostały wspólnoty działające w naszej parafii. Zachęcamy do zapoznania się z pełnionymi zadaniami przez poszczególne wspólnoty oraz nawiązania kontaktu z wybraną grupą.

 • Parafialna Rada Ekonomiczna.
 • Parafialna Rada Duszpasterska
 • Służba Liturgiczna Ołtarza
 • Katechezy (katecheci i katechiści).
 • Oprawa muzyczna nabożeństw (organista).
 • Akcja Katolicka.
 • Apostolstwo Dobrej Śmierci.
 • GMMO (Grupa Młodzieży  Matki Odkupiciela).
 • Grupa Mam.
 • Krąg biblijny.
 • Parafialny Zespół Caritas.
 • Odrodzenie.
 • Towarzystwo Przyjaciół ASD w Poznaniu.
 • Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 • Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym.
 • Wspólnota Żywego Różańca.