Akcja Katolicka

jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. Statut Akcji Katolickiej w Polsce). Podejmując wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Konferencja Episkopatu Polski w 1996 roku została powołała w Polsce Akcja Katolicka dzięki której założeniom ludzie świeccy będą mogli „czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi” (KK, n. 33).

Początki zawiązywania się Akcji Katolickiej w naszej parafii datują się od jesieni 1997r. 29– 30.11.1997r., gdy oddelegowani przedstawiciele uczestniczyli w konferencji odbywającej się Rościnnie pod przewodnictwem ks. Stefana Schudy – Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej w Archidiecezji Poznańskiej. 17.05.1998r. miała w parafii miejsce wizyta ks. Stefana Schudego, który zobowiązał członków wspólnoty do stworzenia struktury Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK).

18.06.1998 zostało zwołane zebranie i wybrany zarząd POAK. 3.11.1999r.
Kadencja pełnienia funkcji w POAK trwa trzy lata.

Spotkania POAK odbywają się w drugi wtorek miesiąca.
Kontakt z POAK poprzez e-mail: mo@archpoznan.pl

 * * *

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wydarzeniami oraz wybranymi zdjęciami,które dotyczą Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w zakładce – galeria parafialna (archiwum parafialne i rok bieżący).

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej m.in. organizuje przy parafii okolicznościowe wydarzenia.

Powrót do strony głównej z aktualnościami bieżącymi.