Towarzystwo Przyjaciół ASD

ma na celu kształtowanie odpowiedzialności za rozwój powołań kapłańskich w Archidiecezji Poznańskiej. Statut Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (TP ASD) zachęca osoby wierne do zaangażowania się w to dzieło modlitewne jako forma wsparcia dla wszystkich osób przygotowujących się do kapłaństwa. Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu zostało powołane 8 grudnia 2003 roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przez Metropolitę Poznańskiego ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Spotkania działającej przy parafii grupy TP ASD odbywają się w salce domu parafialnego w każdy pierwszy czwartek miesiąca po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00.

Kontakt z grupą poprzez adres e-mail: mo@archpoznan.pl

Powrót do strony głównej z aktualnościami bieżącymi.