Towarzystwo Przyjaciół ASD

ma na celu kształtowanie odpowiedzialności za rozwój powołań kapłańskich
w Archidiecezji Poznańskiej. Statut Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (TP ASD) zachęca osoby wierne
do zaangażowania się w to dzieło modlitewne jako forma wsparcia dla wszystkich osób przygotowujących się do kapłaństwa.

Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.  zostało powołane 8 grudnia 2003 roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przez Metropolitę Poznańskiego
ks. Arcybiskupa Stanisław Gądecki.

Spotkania funkcjonującego w parafii TP ASD odbywają się w salce domu parafialnego w każdy pierwszy czwartek miesiąca
po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00.

 

Kontakt z grupą: