Wspólnota dla Intronizacji NSPJ

została zarejestrowana w Krakowie (Wspólnota Matka) 12 czerwca 1995 r.
Osoby świeckie – z animatorką Ewą Nosiadek –założyły Krakowską Wspólnotę
dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, która stała się wspólnotą – matką
dla wszystkich wspólnot powstających w Polsce. Do tej wspólnoty mogą należeć wszystkie ochrzczone osoby, niezależnie od przynależności do innych wspólnot parafialnych, czy też nie należący do nich w ogóle, a także każdy kto pragnie modlić się i wynagradzać za grzechy swoje i świata, jak również poświęcać się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i uznać go za Króla swojego życia i żyć w stanie łaski uświęcającej.

Wspólnoty Intronizacyjne, czyli oddolny ruch osób świeckich, który troszczy się
o działanie w ramach Kościoła instytucjonalnego. Wspólnoty dla Intronizacji czerpią inspirację m.in. z życia polskiej mistyczki Sługi Bożej Rozalii Celakówny (1901-1944). Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa modlą się,
aby w Polsce zakrólował Chrystus poprzez Intronizację Jego Najświętszego Serca
w naszych sercach, rodzinach, parafiach, w diecezji, w naszym państwie.

Zadania Wspólnoty dla Intronizacji realizują się poprzez:
– życie w łasce uświęcającej i codzienne uczestnictwo we Mszy św.,
– obchodzenie pierwszych piątków miesiąca,
– organizowanie adoracji wynagradzających i intronizacyjnych jednogodzinnych
1 raz w tygodniu w swoich kościołach parafialnych,
– organizowanie adoracji całodobowych w okresie nowenny
przed Świętem Chrystusa Króla,
– zamawianie dwóch Mszy Św. w intencji Intronizacji każdego miesiąca
(od istnienia pierwszej wspólnoty czerwiec 1999r do chwili obecnej),
– organizowanie wyjazdów do Częstochowy do Matki Bożej Częstochowskiej
na ogólnopolskie całonocne czuwania Wspólnot Intronizacyjnych,
– organizowanie rekolekcji diecezjalnych dla członków Wspólnot Intronizacyjnych,
– uczestnictwo w rekolekcjach ogólnopolskich,
– rozprowadzanie modlitewników do adoracji, książek poświęconych Intronizacji, wywieszanie ulotek informacyjnych itp.,
– prowadzenie działalności organizacyjnej w celu rozwijania ruchu Intronizacji
w naszej diecezji, organizowanie nowych wspólnot.

Nasza wspólnota parafialna zawiązała się 31 maja 2009 r.,
a jej opiekunem duchowym jest ks. proboszcz parafii.

Spotkania formacyjno – informacyjne dla członków parafialnej wspólnoty
odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca po wieczornej Mszy św.
o godz. 18.00 w salce domu parafialnego.

W każdą sobotę o godz. 16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu
i modlitwy pokutno – wynagradzające za grzechy nasze i całego świata
jakimi obrażane jest Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi.

Wszystkich chętnych do wstąpienia do parafialnej Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, jak również te osoby, które chcą zasięgnąć bliższych informacji zapraszamy do kontaktu.

Kontakt ze wspólnotą:
nr tel: 607 239 889

* * *

Przedstawiciele parafialnej wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca
Pana Jezusa w roku 2010 uczestniczyli w pielgrzymce do Rzymu dla wszystkich wspólnot Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.