Wspólnota dla Intronizacji NSPJ

została zarejestrowana w Krakowie (Wspólnota Matka) 12 czerwca 1995 r.
Osoby świeckie – z animatorką Ewą Nosiadek –założyły Krakowską Wspólnotę dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, która stała się wspólnotą – matką dla wszystkich wspólnot powstających w Polsce. Do tej wspólnoty mogą należeć wszystkie ochrzczone osoby, niezależnie od przynależności do innych wspólnot parafialnych, czy też nie należący do nich w ogóle, a także każdy kto pragnie modlić się i wynagradzać za grzechy swoje i świata, jak również poświęcać się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i uznać go za Króla swojego życia i żyć w stanie łaski uświęcającej.

Wspólnoty Intronizacyjne, czyli oddolny ruch osób świeckich, który troszczy się o działanie w ramach Kościoła instytucjonalnego. Wspólnoty dla Intronizacji czerpią inspirację m.in. z życia polskiej mistyczki Sługi Bożej Rozalii Celakówny (1901-1944). Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa modlą się, aby w Polsce zakrólował Chrystus poprzez Intronizację Jego Najświętszego Serca w naszych sercach, rodzinach, parafiach, w diecezji, w naszym państwie.

Zadania Wspólnoty dla Intronizacji realizują się poprzez:
– życie w łasce uświęcającej i codzienne uczestnictwo we Mszy św.,
– obchodzenie pierwszych piątków miesiąca,
– organizowanie adoracji wynagradzających i intronizacyjnych jednogodzinnych 1 raz w tygodniu w swoich kościołach parafialnych,
– organizowanie adoracji całodobowych w okresie nowenny przed Świętem Chrystusa Króla,
– zamawianie dwóch Mszy Św. w intencji Intronizacji każdego miesiąca (od istnienia pierwszej wspólnoty czerwiec 1999r do chwili obecnej),
– organizowanie wyjazdów do Częstochowy do Matki Bożej Częstochowskiej na ogólnopolskie całonocne czuwania Wspólnot Intronizacyjnych,
– organizowanie rekolekcji diecezjalnych dla członków Wspólnot Intronizacyjnych,
– uczestnictwo w rekolekcjach ogólnopolskich,
– rozprowadzanie modlitewników do adoracji, książek poświęconych Intronizacji, wywieszanie ulotek informacyjnych itp.,
– prowadzenie działalności organizacyjnej w celu rozwijania ruchu Intronizacji w naszej diecezji, organizowanie nowych wspólnot.

Wspólnota parafialna zawiązała się 31 maja 2009 r.,
a jej opiekunem duchowym jest ks. proboszcz parafii.

Spotkania formacyjno – informacyjne dla członków parafialnej wspólnoty odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. o godz. 18.00 w salce domu parafialnego. W każdą sobotę o godz. 16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy pokutno – wynagradzające za grzechy nasze i całego świata jakimi obrażane jest Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi.

Wszystkich chętnych do wstąpienia do parafialnej Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, jak również te osoby, które chcą zasięgnąć bliższych informacji zapraszamy do kontaktu ze wspólnotą: nr tel: 607 239 889.

Powrót do strony głównej z aktualnościami bieżącymi.