Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

za cele stawia sobie formację duchową jej członków, budowanie i umacnianie więzi wspólnotowych w Duchu Świętym, aby móc w ten sposób stawać się aktywnymi członkami Kościoła i świadkami naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Parafialna wspólnota modlitewna Odnowa w Duchu Świętym „Maryja i Święty Józef” (od 19.03.2015r.) (a wcześniej„Maryja”) istnieje od 1993 roku i jest częścią wielkiej rodziny wspólnot „odnowowych” Archidiecezji Poznańskiej i całej Polski.

W spotkaniach parafialnej wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym może uczestniczyć każda osoba (nie tylko należąca do naszej parafii), która pragnie wielbić Boga i Jego wielkie dzieła. Istotnym elementem spotkań tej wspólnoty jest modlitwa wstawiennicza oraz modlitwy w intencjach Kościoła, naszej parafii, wspólnoty, intencjach osobistych. Na spotkaniach czytane i rozważane są fragmenty Pisma Świętego, wybrane teksty z nauki Kościoła, a także towarzyszą nam w tym czasie pieśni, modlitwa dziękczynienia, uwielbienia, medytacje.

Spotkania wspólnoty parafialnej odbywają się w salce parafialnej
w każdy czwartek miesiąca po Mszy św. o godz.18.00.

Kontakt ze wspólnotą m.in. poprzez e-mail: mo@archpoznan.pl

Powrót do strony głównej z aktualnościami bieżącymi.