Wspólnota Żywego Rożańca

„Jestem Królową  Różańca świętego. Odmawiajcie codziennie Różaniec.
Przychodzę upominać ludzkość, aby zmieniła swe życie, by Boga
tak ciężko  obrażonego grzechami dłużej nie martwiła,
aby odmawiała Różaniec, poprawiła się i czyniła pokutę”.

(Wezwanie Matki Bożej z Fatimy)

„Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać
do częstego odmawiania różańca.

Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce
w moim życiu duchowym (…)

Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia.
Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy (…)”.
Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae

O nas

Od początku powstania naszej Parafii, tj. od 1988 roku działa
Wspólnota Żywego Różańca,która powstała z inicjatywy ks.Grzegorza Balcerka, ówczesnego proboszcza,
a obecnie Biskupa Pomocniczego w naszej Archidiecezji.
Od 1992 roku opiekunem duchowym Wspólnoty
jest proboszcz Parafii Ks. Mariusz Rybacki.

Obecnie Wspólnota składa się z czterech Róż pań
i jednej Róży panów oraz grupy osób
modlących się w Nieustającym Różańcu.

Raz w miesiącu Żywy Różaniec dokonuje zmiany tajemnic różańcowych.
W naszej Parafii jest to w pierwszą środę miesiąca według programu:
– godz. 18:00  Msza św. w intencjach Wspólnoty;
– po mszy spotkanie formacyjne Wspólnoty połączone
ze zmianą intencji i tajemnic  różańcowych.
Spotkaniu przewodniczy Ksiądz opiekun Wspólnoty Żywego Różańca,
który wygłasza krótką konferencję zachęcającą do życia chrześcijańskiego.

W każdą środę o godz. 17.25  prowadzimy modlitwę różańcową .
W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7.10 prowadzimy modlitwy wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi.
Historia Żywego Różańca

Żywy Różaniec powstał we Francji w Lyonie w 1826 roku jako pomoc dla misjonarzy
w głoszeniu Ewangelii wszystkim ludziom. Inicjatorką tego dzieła była sługa Boża Paulina Maria Jaricot (1799-1862). Przekonana o tym, że dobre uczynki znaczą niewiele, jeśli nie wspiera ich modlitwa, „wymyśliła” w 1825 r. żywy różaniec,
coś co było bardzo praktyczne i odpowiadające duchowi czasu.
„Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później Żywymi Różami.
Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania
jednej tajemnicy,czyli wszyscy razem odmawiali codziennie cały różaniec.
Wszystkich członków Róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec.
Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.
Papież Leon XII w 1827 r. pobłogosławił to dzieło, a Grzegorz XVI
wydał dokument zatwierdzający Stowarzyszenie Żywego Różańca.
Do Polski dzieło dotarło w XIX w.W krótkim czasie objęło
niemal wszystkie parafie w kraju.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym
„Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku).
Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności
Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”.
Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli Żywe Róże składają się z 20 osób.

Układ Różańca Świętego
ogłoszony przez Sługę Bożego Ojca świętego Jana Pawła II:

I)   Tajemnice radosne (odmawiane w poniedziałki i soboty

1)    Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2)    Nawiedzenie św. Elżbiety
3)    Narodzenie Pana Jezusa
4)    Ofiarowanie w świątyni
5)    Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

II)    Tajemnice światła (odmawiane we czwartki)

1)    Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2)    Objawienie Siebie na weselu w Kanie
3)    Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4)    Przemienienie na Górze Tabor
5)    Ustanowienie Eucharystii

III)   Tajemnice bolesne (odmawiane we wtorki i piątki)

1)    Modlitwa w Ogrójcu
2)    Biczowanie
3)    Cierniem ukoronowanie
4)    Droga Krzyżowa
5)    Śmierć na krzyżu

IV)  Tajemnice chwalebne (odmawiane we środy i niedziele)

1)    Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2)    Wniebowstąpienie
3)    Zesłanie Ducha Świętego
4)    Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5)    Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

 

Obowiązki Członków Wspólnoty Żywego Różańca
Członkowie Wspólnoty Żywego Różańca zobowiązani są do:
– wpisania imienia i nazwiska w Parafialnej Księdze Żywego Różańca
oraz wiernego odmawiania co dzień wyznaczonej tajemnicy różańcowej,
– udziału w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych,
– częste przystępowanie do Sakramentów świętych
oraz udział w świętach i procesjach maryjnych,
– szerzenia czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską;
– odważnego stawania w obronie wiary i Kościoła,
– udziału w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca
i pamięci o nim w modlitwie,
– comiesięcznej zmiany tajemnic.

UWAGA !

Święta Penitencjaria udzieliła członkom Żywego Różańca odpustu zupełnego,
pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
– w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
– w święto Narodzenia Pana Jezusa (25.XII.),
– w święto Ofiarowania Pańskiego (2.II.),
– w święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25.III.),
– w święto Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
– w święto Wniebowzięcia Matki Bożej (15.VIII.),
– w święto Królowej Różańca świętego (7.X.)
– oraz w święto Niepokalanego Poczęcia Maryi (8.XII.).

Obowiązki Jak wstąpić do Wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii?

Wspólnota Żywego Różańca jest otwarta dla wszystkich, którzy kochają i cenią modlitwę różańcową. Jest to potężny potencjał modlitewny, który wspiera parafię, wszystkich parafian oraz duszpasterzy.

Matka Boża nigdy nie pozostaje dłużna wobec wielkiej miłości okazywanej
Jej w różańcu. Liczne wota znajdujące się we wszystkich Jej sanktuariach są tego najlepszym świadectwem. Sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II, który całe swe życie zawierzył Maryi, w modlitwie różańcowej widział źródło mocy dla Kościoła u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa i o potrzebie tej modlitwy nieustannie nam przypominał. Potrzeba tej modlitwy, bo odwołuje się ona do teraźniejszości…
„Módl się za nami grzesznymi teraz…”
. „Teraz” to chwila obecna naszego pielgrzymowania przez życie. Musimy w niej wytrwać w drodze do Królestwa Bożego. Teraz, jako ludzie grzeszni potrzebujemy współczucia.
Otrzymujemy je wraz z miłosierdziem Boga, właśnie w różańcu.

Zachęcamy wszystkich, którzy modlą się na różańcu, aby poszerzyli szeregi Wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii. Pomóżcie w systematycznej modlitwie różańcowej. To tylko jedna cząstka dziennie. Każdy chętny może przyjść
na comiesięczne spotkania Wspólnoty i tam zgłosić swój akces. Pójdźmy za wezwaniem Matki Bożej z Fatimy i przykładem Jana Pawła II.

Szczególnie serdecznie zapraszamy ludzi młodych, stojących u progu ważnych decyzji życiowych, zastanawiających się nad swoim powołaniem, narzeczonych
oraz małżonków, matki i ojców  jak również osoby  niosące na co dzień
krzyż cierpienia czy samotności.

 

 

MARYJO KRÓLOWO
RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

MÓDL SIĘ ZA NAMI !

 

 

 

Kontakt z Parafialną Wspólnotą Żywego Różańca:
nr telefonu 607 239 889