Historia parafii

1987 roku 20 sierpnia rozpoczęto budowę kaplicy i w tym samym roku parafia
pw. NMP Matki Odkupiciela została wydzielona z macierzystej parafii
pw. Opatrzności Bożej w Poznaniu (ul. ks. W. Gieburowskiego 6).

11 listopada 1987 roku ks. Arcybiskup Metropolita Poznański
Jerzy Stroba poświęcił budowaną w okresie trzech miesięcy kaplicę,
a także ustanowiono formalnie datę utworzenia ośrodka duszpasterskiego,
którego duszpasterzem został ks. Grzegorz Balcerek.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze wspomnieniami wybranych wydarzeń parafialnych,
a także wybranymi wydarzeniami związanymi z budową naszego kościoła.