Zapowiedzi przedślubne

z dnia 17.06.2018r.
21. Olbrich Max, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

Gozdzik Dominika, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

22. Wojciechowski Leszek, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

Grembowska Izabela, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

23. Adamski Wojciech, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

Nawrot Joanna, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

24. Wojtkowiak Fabian, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

Kistowska Milena, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

* * *

Ktokolwiek znałby przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie małżeństwa
w/w osób zobowiązany jest powiadomić o tym w biurze parafialnym.

 * * *

Potrzebne informacje dotyczące przygotowania się
do przyjęcia sakramentu małżeństwa znajdują się
na stronie internetowej naszej parafii
w zakładce <Sakrament małżeństwa>,
a także na stronie  Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej.