Zapowiedzi przedślubne

 

z dnia 24.06.2018r.

25. Dąbrowski Maciej, zam. Poznań,
Parafia Bożego Miłosierdzia

Baraniak Małgorzata, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

26. Bazan Paweł, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

Szostak Kinga, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

27. Kieszczyński Piotr, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

Wawrzyniak Liliana, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

28. Józefczyk Łukasz, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

Kwolek Monika, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

29. Kaczmarek Michał, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

Szłowska Justyna, zam. Krośniewice,
Parafia Wniebowzięcia NMP

z dnia 08.07.2018r.

30. Dobrzykowski Łukasz, zam. Poznań,
Parafia NMP Matki Odkupiciela

Sobieraj Margarita, zam. Tulce,
Parafia Narodzenia NMP

* * *

Ktokolwiek znałby przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie małżeństwa
w/w osób zobowiązany jest powiadomić o tym w biurze parafialnym.

 * * *

Potrzebne informacje dotyczące przygotowania się
do przyjęcia sakramentu małżeństwa znajdują się
na stronie internetowej naszej parafii
w zakładce <Sakrament małżeństwa>,
a także na stronie  Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej.