Zapowiedzi przedślubne

z dnia 14.05.2017 r.

9. Janiszewska Aleksandra,zam. Poznań, Parafia NMP Matki Odkupiciela
Wierzba Krystian, zam. Przecław, Parafia św. Mikołaja

z dnia 28.05.2017 r.
10.
Gojny Maciej, zam. Poznań, Parafia NMP Matki Odkupiciela
Rosada Agnieszka, zam. Poznań, Parafia NMP Matki Odkupiciela

* * *

Ktokolwiek znałby przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie małżeństwa
w/w osób zobowiązany jest powiadomić o tym w biurze parafialnym.

 * * *

Potrzebne informacje dotyczące przygotowania się
do przyjęcia sakramentu małżeństwa znajdują się
na stronie internetowej naszej parafii
w zakładce <Sakrament małżeństwa>,
a także na stronie  Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej.