Części stałe Mszy św. w języku łacińskim

Przygotowanie darów.
K. Orate, fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud
Deum Patrem omnipotentem.
W. Suscippiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem
et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque
Ecclesiae suae sanctae.

K. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.
W. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia
a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

Prefacja.
K. Dominus vobiscum.
W. Et cum spiritu tuo.
K. Sursum corda.
W. Habemus ad Dominum.
K. Gratias agamus Domino Deo nostro.
W. Dignum et iustum est.
K. (…) una voce dicentes:
Sanctus, Santus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.
K. (…) jednym głosem wołając:
Święty, święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie.
Hosanna na wysokości.

Aklamacja po przeistoczeniu.

K. Mysterium fidei.
W. Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur,
donec venias.

K. Oto wielka tajemnica wiary.
W. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu wyznajemy Twoje zmartwychwstanie
i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

Modlitwa Pańska.

Pater Noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem: sed libera nos a malo. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

Embolizm.

K. Libera nos, quaesumus, Domine, (…) et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.
W. Quia tuum est regnum, et potestas et gloria in saecula.

K. Wybaw nas, Panie (…) i oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
W. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki.

Obrzęd pokoju.

K. Pax Domini sit semper vobiscum.
W. Et cum spiritu tuo.
K. Offerte vobis pacem.

K. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Przekażcie sobie znak pokoju.

Baranku Boży.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

K. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.
Beati qui ad caenam Agni vocati sunt.
W. Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum,
sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
K. Corpus Christi.
W. Amen.

K. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni,
którzy zostali wezwani na ucztę Baranka.
W. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie ale powiedz tylko słowo,
a będzie uzdrowiona dusza moja.
K. Ciało Chrystusa.
W. Amen.

Błogosławieństwo.

K. Dominus vobiscum.
W. Et cum spititu tuo.
K. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius et Spiritus Sanctus.
W. Amen.
K. Ite, missa est.
W. Deo gratias.

K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W. Amen.
K. Idźcie, ofiara spełniona.
W. Bogu niech będą dzięki.