Tydzień Biblijny. Parafialne czytanie listu św. Pawła do Rzymian

15 kwietnia 2018 r. Niedziela Biblijna rozpoczyna X Tydzień Biblijny pod hasłem „Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22)”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i życiu osobistym. Zachęca się wiernych do czytania fragmentów Listu do Rzymian, a tym samym do rozważania i aktualizowania treści listu w codziennym życiu. … [Czytaj dalej…]