Gazetka dla dzieci – Aniołek

Zespół redakcyjny pisma dla dzieci „Aniołek”
p.Teresa, p.Damian, p.Renata, p.Katarzyna, p.Joanna, p.Zuzanna, p.Marcin.

Kontakt z redakcją pisma dal dzieci „Aniołek”:
e-mail: redakcja.aniolek@gmail.com

 

Poniżej zamieszczamy archiwalne numery parafialnego pisma dla dzieci „Aniołek”
życząc jego najmłodszym czytelnikom miłej lektury.

 

* * *

Archiwalne numery parafialnego pisma dla dzieci „Aniołek”.

ROK 2014

Niedziela 30.11.2014r. Parafialna gazetka dla dzieci Aniołek  nr 1/2014.
Niedziela 21.12.2014r. Parafialna gazetka dla dzieci Aniołek nr 2/2014.

ROK 2015

Niedziela 04.01.2015r. Parafialna gazetka dla dzieci Aniołek nr 1/2015
Niedziela 22.02.2015r. Parafialna gazetka dla dzieci Aniołek nr 2/2015.
Niedziela 12.04.2015r. Parafialna gazetka dla dzieci Aniołek  nr 3/2015.
Niedziela 24.05.2015r. Parafialna gazetka dla dzieci Aniołek nr 4/2015.
Niedziela 04.10.2015r. Parafialna gazetka dla dzieci Aniołek  nr 5/2015.
Niedziela 01.11.2015r. Parafialna gazetka dla dzieci Aniołek  nr 6/2015.
Niedziela 20.12.2015r. Parafialna gazetka dla dzieci Aniołek nr 7/2015.