Sakrament bierzmowania -przygotowania

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania:
– obejmuje młodzież mieszkającą na terenie parafii pw. NMP Matki Odkupiciela,
– rozpoczyna się w I klasie gimnazjum,
– czas przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa trzy lata.

Okres przygotowań kandydata do bierzmowania obejmuje:
– systematyczne uczestnictwo w niedzielnych Mszach św.,
– korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania,
– czynny udziału w spotkaniach przygotowujących do sakramentu bierzmowania
(w wyznaczonych terminach z podziałem na grupy – informacje poniżej),
– uczestnictwo w nabożeństwach m.in. Msza św., droga krzyżowa, różaniec.

Przygotowanie osób dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania
należy uzgodnić indywidualnie z księdzem Proboszczem.

Sakrament bierzmowania uzdalnia człowieka
do mężnego wyznawania wiary, życia według niej i jej obrony.

* * *

Młodzież przygotowującą się w naszej parafii
do przyjęcia sakramentu bierzmowania
prosimy o systematyczne uczestnictwo

w niedzielnych Mszach św. o godz. 9.30.,
a także spotkaniach w małych grupach.

Spotkania klas I i II odbywają się raz w miesiącu w małych grupach
według podanych wcześniej terminów o godz. 19.00 w salce Domu Parafialnego
i prowadzone są m.in. przez katechistów i ks. wikariusza.
Prosimy o przynoszenie na spotkania Pisma Świętego,
notesu i przyborów do pisania.

* * *

NAJBLIŻSZE TERMINY SPOTKAŃ

KLASA VII
grupa 1
grupa 2
grupa 3

 

KLASA II GIMNAZJUM
grupa 1

grupa 2

grupa 3
20. IV, 18. V

KLASA III GIMNAZJUM