Sakrament bierzmowania

uzdalnia człowieka do mężnego wyznawania wiary, życia według niej i jej obrony.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania:
– obejmuje młodzież mieszkającą na terenie parafii pw. NMP Matki Odkupiciela,
– rozpoczyna się w I klasie gimnazjum,
– czas przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa trzy lata.

Okres przygotowań kandydata do bierzmowania obejmuje:
– systematyczne uczestnictwo w niedzielnych Mszach św.,
– korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania,
– czynny udziału w spotkaniach przygotowujących do sakramentu bierzmowania
(w wyznaczonych terminach z podziałem na grupy),
o których szczegółowe informacje znajdują się tutaj,
– uczestnictwo w nabożeństwach m.in. takich jak: droga krzyżowa, różaniec.

Przygotowanie osób dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania
należy uzgodnić indywidualnie z księdzem Proboszczem.

 

Foto archiwum wydarzeń związanych z przyjęciem sakramentu bierzmowania
w naszej parafii w poszczególnych latach znajdą Państwo
odpowiednio na wyszczególnionych podstronach.
Bierzmowanie w roku: 2009r., 2010r., 2011r., 2012r., 2013r., 2014r., 2015r.,