Sakrament eucharystii

jest uczestnictwem człowieka w ofierze Chrystusa, a także uobecnieniem
Jego męki, śmierci i zmartwychwstania,poprzez  które  dokonuje  się  zbawienie,
odpuszczenie  lekkich  grzechów,  uświęcenie i uzdrowienie.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej:
– obejmuje dzieci z klas trzecich
mieszkające na terenie  parafii pw. NMP Matki Odkupiciela,
– dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w  spotkaniach przygotowujących
do przyjęcia przez dziecko sakramentu I Komunii Świętej,
– dzieci  przygotowujące  się do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej
uczestniczą co tydzień w niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00,
– co miesiąc dzieci wraz z rodzicami uczestniczą
w niedzielnej (specjalnej) Mszy św. o godz. 16.00
przygotowującej do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania do I Komunii św.
w naszej parafii znajdą Państwo tutaj.