Sakrament eucharystii

jest uczestnictwem człowieka w ofierze Chrystusa, a także uobecnieniem
Jego męki, śmierci i zmartwychwstania,poprzez  które  dokonuje  się  zbawienie,
odpuszczenie  lekkich  grzechów,  uświęcenie i uzdrowienie.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej:
– obejmuje dzieci z klas trzecich, które mieszkają na terenie
należącym do parafii pw. NMP Matki Odkupiciela,
– dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w  spotkaniach przygotowujących
dziecko do przystąpienia do sakramentu I Komunii Świętej,
– dzieci przygotowujące się do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej
uczestniczą co tydzień w niedzielnej Mszy św. o godz. 11.00,
– dzieci przygotowujące się do przyjęcia sakramentu I Komunii Świętej
co miesiąc w niedzielę uczestniczą wraz z rodzicami we Mszy św. o godz. 16.00.

 

* * *

 

W naszej parafii  uroczystość I Komunii św. odbywa się
co roku w pierwszą niedzielę maja.

Bieżące  informacje  dotyczące  przygotowania dzieci do przyjęcia
sakramentu I  Komunii  Świętej w  naszej parafii znajdują się tutaj.