Sakrament pokuty

jest spotkaniem z Miłosiernym Bogiem, a podczas niego Bóg uwalnia człowieka
od grzechu, udziela łaski odpuszczenia grzechów i uzdrowienia wewnętrznego.

Korzystanie z sakramentu pokuty w naszej parafii możliwe jest:
– 15 minut przed każdą Mszą św.,
– w pierwsze piątki miesiąca od 16.00 do 18.00,
– w wyznaczonych dodatkowo terminach
m.in. w okresach takich jak: Boże Narodzenie, Wielki Post
(informacje przekazywane na bieżąco m.in. w aktualnościach parafialnych).

Sakrament pokuty dla osób Chorych i starszych wiekiem Parafian:
– kapłani udają się z posługą sakramentalną w każdy pierwszy piątek miesiąca,
– kapłani udają się z posługą sakramentalną podczas uroczystości m.in. takich jak:
Święta Zmartwychwstania Pańskiego, Bożego Narodzenia, Światowy Dzień Chorego
(według informacji przekazywanych na bieżąco m.in. w aktualnościach parafialnych).