Sakramenty

„są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją.” (KKK 1131).

„Sakramenty są widzialnymi znakami (słowa i czynności), zrozumiałymi dla człowieka” (KKK, 1084).

Każdy z sakramentów udziela człowiekowi konkretnych łask, których on potrzebuje w danej chwili, a owoce  przyjętych przez niego sakramentów zależą od jego wiary, przygotowania na ich przyjęcie, otrzymanych od Boga łask i współpracy z Nim. Wszystkie sakramenty udzielają łaski uświęcającej tym, którzy nie stawiają jej przeszkód (Por.Sobór Trydencki: DS 1606), a także udzielają łaski sakramentalnej, która jest „właściwa każdemu sakramentowi” (KKK, 1129).

Zatem przyjmowane przez człowieka sakramenty „są (…) skuteczne,ponieważ działa w nich sam Chrystus: to On chrzci, to On działa w sakramentach, aby udzielać łaski, jaką oznacza sakrament” (KKK, 1127).

Wszystkie sakramenty udzielają łaski uświęcającej tym, którzy nie stawiają jej przeszkód (Por.Sobór Trydencki: DS 1606), a także udzielają łaski sakramentalnej, która jest „właściwa każdemu sakramentowi” (KKK, 1129).

Zatem przyjmowane przez człowieka sakramenty „są (…) skuteczne,
ponieważ działa w nich sam Chrystus: to On chrzci, to On działa w sakramentach, aby udzielać łaski, jaką oznacza sakrament” (KKK, 1127).

Wszelkie informacje dotyczące przygotowania się do przyjęcia sakramentów świętych znajdują się odpowiednio na poszczególnych podstronach:
sakrament chrztu św.,
sakrament bierzmowania,
sakrament Eucharystii (I Komunii św.),
sakrament pokuty,
sakrament namaszczenia chorych,
sakrament małżeństwa.

Przekazujemy Państwu również informacje dotyczą przygotowania formalności związanych z uroczystościami pogrzebowymi, które dostępne są tutaj. Dodatkowe informacje na temat sakramentów świętych znajdą Państwo na stronie Katechizmu Kościoła Katolickiego (artykuły 1210-1690).

Powrót do strony głównej z aktualnościami bieżącymi.