Bierzmowanie

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania:
– rozpoczyna się w VII klasie szkoły podstawowej,
– dotyczy młodzieży mieszkającej na terenie parafii pw. NMP Matki Odkupiciela,
– czas przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa dwa lata (klasa VII i VIII),
– kandydaci do bierzmowania, którzy uczestniczyli w spotkaniach (w klasach VII i VIII) wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i szkoły średniej, uczestniczą w „bezpośrednim przygotowaniu” do sakramentu bierzmowania (m. in. spotkania z rodzicami, próby przed bierzmowaniem).

Okres przygotowań kandydatów do bierzmowania obejmuje:
– systematyczne uczestnictwo w nabożeństwach
(m.in. niedzielne Msze św., droga krzyżowa, różaniec),
– korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania,
– systematyczny udział w spotkaniach

Spotkania odbywają się mniejszych grupach, informacje o terminach spotkań są przekazywane kandydatom do bierzmowania przez katechistów prowadzących grupy, a także podawane są do wiadomości w ogłoszeniach parafialnych oraz na stronie internetowej. Spotkania kandydatów do bierzmowania z klas VII i VIII szkoły podstawowej odbywają się raz w miesiącu w małych grupach w salce Domu Parafialnego.

Na spotkania przygotowujące do bierzmowania kandydaci przynoszą:
– Pismo Święte
– notes i przybory do pisania.

Przygotowanie osób dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy uzgodnić indywidualnie z księdzem Proboszczem.

* * *

Terminy spotkań dla kandydatów do bierzmowania w roku szkolnym 2023/2024 wg uzgodnionego podziału na grupy.

Klasa VII
Grupa 1: 21.09, 19.10, 16.11, 21.12 (czwartki) o godz. 19.00.
Grupa 2: 18.09, 9.10, 6.11, 4.12 (poniedziałki) godz. 19.00.
Grupa 3: 4.10, 8.11, 6.12, 10.01 (środy) godz. 19.00.

Klasa VIII
Grupa 1: 14.09, 12.10, 9.11, 14.12 (czwartki) o godz. 19.00.
Grupa 2 : 26.09, 10.10, 21.11, 5.12 (wtorki) o godz. 19.00.

Bierzmowanie 2023
Kandydaci do bierzmowania, którzy uczestniczyli w spotkaniach w małych grupach VII/VIII klas szkoły podstawowej, w nowym roku szkolnym (2023/2024) i tym samym rozpoczynając szkołę średnią uczestniczą w „bezpośrednim przygotowaniu” do bierzmowania (m.in. spotkania z rodzicami, próby do bierzmowania).

Bierzmowanie odbędzie się 6 listopada 2023 o godzinie 18:00.
Kandydaci muszą przyjść na indywidualne spotkanie z księdzem Piotrem.
Na spotkanie należy dostarczyć opinię katechety (uczestnictwo w katechezie jest warunkiem bezwględnym przystąpienia do sakramentu bierzmowania), świadectwo ukończenia przygotowania w klasie VIII oraz aktualny akt chrztu (nie dalej niż trzy miesiące od jego wydania), jeśli chrzest był poza parafią NMP Matki Odkupiciela. Kandydaci, którzy należą do innej parafii, muszą dostarczyć także zgodę swojego proboszcza na przyjęcie sakramentu bierzmowania w naszej parafii.

Na spotkanie należy ponadto przygotować:
– informacje o wybranym patronie,
– imię i nazwisko świadka bierzmowania (osoba wierząca i praktykująca),
– materiał wiedzy teologicznej,
– mały katechizm oraz formuła obrzędu bierzmowania (do pobrania).

Zapisy na spotkanie z ks. Piotrem.

Terminy kolejnych spotkań związanych z bezpośrednim przygotowaniem oraz próbami przed bierzmowaniem:
– 13 października: spotkanie z rodzicami (po procesji fatimskiej, ok. 19:30)
– 24 października: pierwsza próba z kandydatami w kościele (g. 19:00)
– 27 października: druga próba z kandydatami w kościele (g. 19:00)
– 30 października: ostatnia próba z kandydatami w kościele wraz ze świadkami (g. 19:00).
W sobotę 4 listopada o godz. 16:30 odbędzie się nabożeństwo pokutne z okazją do spowiedzi dla kandydatów, świadków i ich rodzin. Przypominamy o obowiązku przystąpienia do spowiedzi przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.

Terminy spotkań mogą jeszcze ulec pewnym zmianom.

W niedzielę 12 listopada o godzinie 19:00 wszystkich nowo bierzmowanych zapraszamy na spotkanie przy pizzy do salki parafialnej.

Powrót do strony głównej z aktualnościami bieżącymi.