Bierzmowanie

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania:
– obejmuje młodzież mieszkającą na terenie parafii pw. NMP Matki Odkupiciela,
– rozpoczyna się w 7 klasie SP,
– czas przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa dwa lata.

Okres przygotowań kandydata do bierzmowania obejmuje:
– systematyczne uczestnictwo w niedzielnych Mszach św.,
– korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania,
– czynny udziału w spotkaniach przygotowujących do sakramentu bierzmowania (w wyznaczonych terminach z podziałem na grupy – informacje poniżej),
– uczestnictwo w nabożeństwach m.in. Msza św., droga krzyżowa, różaniec.

Przygotowanie osób dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy uzgodnić indywidualnie z księdzem Proboszczem.

Sakrament bierzmowania uzdalnia człowieka do mężnego wyznawania wiary, życia według niej i jej obrony.

* * *

Młodzież przygotowującą się w naszej parafii do przyjęcia sakramentu bierzmowania prosimy o systematyczne uczestnictwo w niedzielnych Mszach św. o godz. 9.30, a także spotkaniach w małych grupach.

Spotkania klas VII, VIII szkoły podstawowej odbywają się raz w miesiącu w małych grupach według podanych wcześniej terminów o godz. 19.00 w salce Domu Parafialnego i prowadzone są m.in. przez katechistów i ks. wikariusza.

Prosimy o przynoszenie na spotkania Pisma Świętego, notesu i przyborów do pisania.

* * *

NAJBLIŻSZE TERMINY SPOTKAŃ

Wtorek 10 września 2019 roku, g. 18:00 – Msza Święta dla kandydatów z klasy VII, po Mszy Świętej spotkanie.

 Klasy VIIKlasy VIII


Powrót do strony głównej z aktualnościami bieżącymi.