Bierzmowanie

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania:
– obejmuje młodzież mieszkającą na terenie parafii pw. NMP Matki Odkupiciela,
– rozpoczyna się w 7 klasie SP,
– czas przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa dwa lata.

Okres przygotowań kandydata do bierzmowania obejmuje:
– systematyczne uczestnictwo w niedzielnych Mszach św.,
– korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania,
– czynny udziału w spotkaniach przygotowujących do sakramentu bierzmowania (w wyznaczonych terminach z podziałem na grupy – informacje poniżej),
– uczestnictwo w nabożeństwach m.in. Msza św., droga krzyżowa, różaniec.

Przygotowanie osób dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy uzgodnić indywidualnie z księdzem Proboszczem.

Sakrament bierzmowania uzdalnia człowieka do mężnego wyznawania wiary, życia według niej i jej obrony.

* * *

Młodzież przygotowującą się w naszej parafii do przyjęcia sakramentu bierzmowania prosimy o systematyczne uczestnictwo w niedzielnych Mszach św. o godz. 9.30, a także spotkaniach w małych grupach.

Spotkania klas VII, VIII szkoły podstawowej odbywają się raz w miesiącu w małych grupach według podanych wcześniej terminów o godz. 19.00 w salce Domu Parafialnego i prowadzone są m.in. przez katechistów i ks. wikariusza.

Prosimy o przynoszenie na spotkania Pisma Świętego, notesu i przyborów do pisania.

* * *

NAJBLIŻSZE TERMINY SPOTKAŃ

Najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego bierzmowania:

Osoby, które nie były na spotkaniu 9 września proszone są o jak najszybszy kontakt z ks. Wikariuszem. Mail do ks. Andrzeja: jjmunko@o2.pl

TERMIN BIERZMOWANIA ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA BLIŻEJ NIEOKREŚLONY CZAS

Do 11.X.2020 dostarczyć:

  • Informacje od katechety (obecnego) o uczęszczaniu na lekcje religii,
  • * Świadectwo ukończenia przygotowań do bierzmowania dla uczniów z klasy drugiej szkoły średniej i starszych ;
  • Świadectwo chrztu (jeśli kandydat był chrzczony poza naszą parafią) lub informacje, kiedy był chrzest w naszej parafii.

Świadkiem może być każda osoba, która ma sakrament bierzmowania. Może to być rodzic, chrzestny lub ktoś z rodzeństwa lub przyjaciół.

Na egzamin przynosimy wypełnioną kartkę dołączoną do kartki z dzisiaj.

Koszt : 20zł (w to wchodzą kwiaty, prezenty, które dostaniecie itd.).

Spotkania będą w kościele:

Niektóre soboty po wieczornych Mszach Świętych.

Zapraszam do grupy młodzieżowej naszej parafii GMMO. Spotkania w niedzielę o godz. 19:00.

Spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania: ODWOŁANE

Poniedziałek 7 września 2020 roku, g. 18:00 – Msza Święta dla kandydatów z klasy VII, po Mszy Świętej spotkanie.

 Klasy VIIKlasy VIII


Powrót do strony głównej z aktualnościami bieżącymi.