Bierzmowanie

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania:
– obejmuje młodzież mieszkającą na terenie parafii pw. NMP Matki Odkupiciela,
– rozpoczyna się w 7 klasie SP,
– czas przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania trwa dwa lata.

Okres przygotowań kandydata do bierzmowania obejmuje:
– systematyczne uczestnictwo w niedzielnych Mszach św.,
– korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania,
– czynny udziału w spotkaniach przygotowujących do sakramentu bierzmowania (w wyznaczonych terminach z podziałem na grupy – informacje poniżej),
– uczestnictwo w nabożeństwach m.in. Msza św., droga krzyżowa, różaniec.

Przygotowanie osób dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy uzgodnić indywidualnie z księdzem Proboszczem.

Sakrament bierzmowania uzdalnia człowieka do mężnego wyznawania wiary, życia według niej i jej obrony.

* * *

Młodzież przygotowującą się w naszej parafii do przyjęcia sakramentu bierzmowania prosimy o systematyczne uczestnictwo w niedzielnych Mszach św. o godz. 9.30, a także spotkaniach w małych grupach.

Spotkania klas VII, VIII szkoły podstawowej odbywają się raz w miesiącu w małych grupach według podanych wcześniej terminów o godz. 19.00 w salce Domu Parafialnego i prowadzone są m.in. przez katechistów i ks. wikariusza.

Prosimy o przynoszenie na spotkania Pisma Świętego, notesu i przyborów do pisania.

* * *

NAJBLIŻSZE TERMINY SPOTKAŃ

Najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego bierzmowania:

Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania ze szkół średnich:

1.X.2022 g. 18:00 – Msza Święta + spotkanie w kościele

22.X.2022, g. 18:00 – Msza Święta + spotkanie w kościele

Spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania ze szkoły średniej w niedzielę 16 października 2021 roku po Mszy Świętej o godz. 9:30 w kościele.

TERMIN BIERZMOWANIA 3 LISTOPADA 2022 ROKU

Do 17.X.2022 dostarczyć:

  • Informacje od katechety (obecnego) o uczęszczaniu na lekcje religii,
  • Świadectwo chrztu (jeśli kandydat był chrzczony poza naszą parafią) lub informacje, kiedy był chrzest w naszej parafii.
  • Akt chrztu MUSI być aktualny, nie gromadzimy aktów chrztu, które są potrzebne do I Komunii Świętej.

Próby do bierzmowania: 29.X – 2.XI.2022, g. 19:00

2.XI.2021 – obowiązkowo próba ze świadkami

Świadkiem może być każda osoba, która ma sakrament bierzmowania. Może to być rodzic, chrzestny lub ktoś z rodzeństwa lub przyjaciół.

Poniedziałek 7 września 2022 roku, g. 18:00 – Msza Święta dla kandydatów z klasy VII, po Mszy Świętej spotkanie.

Terminy poszczególnych spotkań dla klas 7 i 8 są ustalane bezpośrednio z osobami prowadzącymi. Informacje o terminach i godzinach dostępne są w kalendarzu Google i na ogłoszeniach parafialnych.

Powrót do strony głównej z aktualnościami bieżącymi.