Sakrament małżeństwa

czyli „przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków
oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. (KKK 1601)

Przed przyjęciem sakramentu małżeństwa należy:
– zgłosić się w biurze parafialnym trzy miesiące przed zaplanowaną datą ślubu,
– przedstawić aktualne akty chrztu świętego obojga narzeczonych
(czyli nie starsze jak trzy miesiące od daty ich wystawienia),
– świadectwa ukończenia katechezy z zakresu szkoły średniej,
– dowody osobiste narzeczonych,
– zaświadczenie potwierdzające odbycie katechez przedmałżeńskich,
– zaświadczenie potwierdzające udział w spotkaniach w Poradni dla Narzeczonych,
– podać personalia świadków.

Na stronie Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Poznańskiej znajdą Państwo
aktualne informacje dotyczące terminów i miejsc odbywających się
katechez przedmałżeńskich oraz spotkań w Poradniach dla Narzeczonych.

Katechezy dla Narzeczonych.
Poradnie dla Narzeczonych.

Powrót do strony głównej z aktualnościami bieżącymi.