Sakrament pokuty

jest spotkaniem z Miłosiernym Bogiem, a podczas niego Bóg uwalnia człowieka od grzechu, udziela łaski odpuszczenia grzechów i uzdrowienia wewnętrznego.

W naszej parafii skorzystanie z sakramentu pokuty możliwe jest:
– 15 minut przed każdą Mszą św.,
– w pierwsze piątki miesiąca od godz. 16.00 do godz. 18.00,
– w wyznaczonych dodatkowo terminach m.in. w okresach takich jak: Boże Narodzenie, Wielki Post (informacje o tych terminach przekazywane na bieżąco m.in. w aktualnościach parafialnych).

Sakrament pokuty dla osób Chorych i starszych wiekiem Parafian:
– kapłani udają się z posługą sakramentalną w każdy pierwszy piątek miesiąca,
– kapłani udają się z posługą sakramentalną podczas przypadających uroczystości,
a pośród nich m.in. takimi jak: Święta Zmartwychwstania Pańskiego, Bożego Narodzenia, Światowy Dzień Chorego (informacje o tych terminach przekazywane na bieżąco m.in. w aktualnościach parafialnych).

Powrót do strony głównej z aktualnościami bieżącymi.