Kalendarz wydarzeń

Zachęcamy do zapoznania się
z terminami spotkań, wydarzeniami i uroczystościami parafialnymi,
poprzez udostępniony kalendarz wydarzeń –