Zapowiedzi przedślubne


z dnia 07.04.2019r.
11. Lejman Adrian,
zam. Poznań, Parafia NMP Matki Odkupiciela
Szymańska Maja,
zam. Września, Parafia Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM.

12. Becela Mateusz,
zam. Poznań, Parafia NMP Matki Odkupiciela
Augustyn Sandra,
zam. Poznań, Parafia NMP Matki Odkupiciela


z dnia 14.04.2019r.

14. Matyla Łukasz,
zam. Poznań, Parafia NMP Matki Odkupiciela
Kłos Joanna,
zam. Poznań, Parafia NMP Matki Odkupiciela

15. Janicki Mateusz,
zam. Poznań, Parafia NMP Matki Odkupiciela
Łucka Anna,
zam. Poznań, Parafia św. Jerzego.

Ktokolwiek znałby przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie małżeństwa w/w osób zobowiązany jest powiadomić o tym w biurze parafialnym.