Adoracja Najświętszego Sakramentu

„Drodzy Bracia i Siostry, nasze chrześcijańskie wspólnoty winny zatem stawać się prawdziwymi «szkołami» modlitwy, w której spotkanie z Jezusem nie polega jedynie na błaganiu Go o pomoc, ale wyraża się też przez dziękczynienie, uwielbienie, adorację, kontemplację, słuchanie, żarliwość uczuć aż po prawdziwe «urzeczenie» serca. Ma to zatem być modlitwa głęboka, która jednak nie przeszkadza uczestniczyć w sprawach doczesnych, jako że otwierając serce na miłość Bożą, otwiera je także na miłość do braci i daje nam zdolność kształtowania historii wedle zamysłu Bożego”
(św. Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte, 33)

Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy z okazją do spowiedzi
– w każdą sobotę od 16:30 do 17:45

Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia
– w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 19:00

Powrót do strony głównej z aktualnościami bieżącymi.