Odrodzenie

działające przy parafii jest kontynuatorem idei działającego w dwudziestoleciu międzywojennym Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”. O ciągłości osobowej i nowych formach działania „Odrodzenia” zadecydował kard.Stefan Wyszyński. Od 1957 r. rozpoczęły się coroczne spotkania odrodzeniowców na Jasnej Górze, a w marcu w 1979r. ks. Prymas zaproponował nazwę, która została przyjęta i funkcjonuje do dzisiaj: Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”. Odrodzenie uzyskało aprobatę Konferencji Episkopatu Polski (czerwiec 1992 r.) i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w kwietniu 2006 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Asystentem kościelnym od samego początku funkcjonowania „Odrodzenia” został o. Leon Knabit (benedyktyn). W formacji odrodzeniowej zazębiają się nurty: wewnętrzny, duchowy, intelektualny, studyjny, społeczny, apostolski.

Koło Piątkowskie zawiązało się 15 października 1992 r. z działającej od października 1988 r. wspólnoty Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”, która powstała z inicjatywy ówczesnego prob. naszej parafii ks. Grzegorza Balcerka.

Tematyka spotkań parafialnej wspólnoty „Odrodzenie” to: katechezy, nauki społeczne Kościoła, zagadnienia rodzinne, biblijne, historyczne, aktualne problemy Kościoła powszechnego i polskiego, a także omawiane zostają dokumenty kościelne m.in.: encykliki papieskie.

Poza systematycznymi parafialnymi spotkaniami członkowie wspólnoty uczestniczą w spotkaniach opłatkowych, rekolekcjach, dniach modlitwy, a także innego rodzaju spotkaniach diecezjalnych i ogólnopolskich.

Spotkania parafialnej wspólnoty Odrodzenie odbywają się w trzeci czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 w salce parafialnej.

Kontakt ze wspólnotą poprzez e-mail parafii: mo@archpoznan.pl