GMMO

Logo Grupy Młodzieży Matki Odkupiciela

Grupa Młodzieży Matki Odkupiciela to wspólnota młodych ludzi, którzy po przyjeciu sakramentu bierzmowania pragną we wspólnocie kontynuować swoją formację i wzrastać w wierze. Do grupy należą osoby zarówno w wieku szkoły średniej, jak i studenci. Opiekunem grupy jest ks. Piotr.

Nasze spotkania odbywają się w każdą niedziele po wieczornej Mszy św. o godzinie 19:00. W pierwszą niedzielę uczestniczymy we wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z modlitwą uwielbienia. Kolejne spotkania odbywają się w salce parafialnej. Spotkania, podczas których nie brakuje przyjaznej atmosfery dopełnianej obowiązkową herbatą i czymś „na ząb”, mają przede wszystkim charakter integracyjny, formacyjny lub biblijny.

Oprócz cotygodniowych spotkań członkowie GMMO uczestniczą w różnych akcjach i inicjatywach parafialnych lub diecezjalnych, takich jak: dyskusyjny klub filmowy, tworzenie i sprzedawanie wieńców adwentowych, przygotowywanie Grobu Pańskiego, wspólne wyjazdy, udział w spotkaniu na polach lednickich.

Drzwi są zawsze otwarte. Serdecznie zapraszamy!