Parafialny Zespół Caritas

Podstawowym zadaniem Kościoła obok posługi słowa i posługi sakramentalnej jest również posługa charytatywna.
W Archidiecezji Poznańskiej posługą charytatywną zajmuje się przede wszystkim Caritas Archidiecezji Poznańskiej i podległe jej Caritas Parafialne.

&&&

Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. NMP Matki Odkupiciela działa od 2000 roku.
Aktualnie w Zespole jest 7 osób. Celem Parafialnego Zespołu Caritas (PZC) jest niesienie pomocy ludziom samotnym, chorym oraz rodzinom będącym w potrzebie na terenie naszej parafii.

Działania prowadzone przez PZC to m.in. :
– w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy dla osób chorych i rodzin naszej parafii będących w trudnej sytuacji materialnej wydawane są BONY  ŻYWNOŚCIOWE
– PZC co roku dofinansowuje letnie wakacje dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych,
– w 2003 roku została uruchomiona wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego np. wózków inwalidzkich czy chodzików
– członkowie PZC zajmują się dowozem ludzi chorych na Mszę św.,
– od wielu lat z okazji Światowego Dnia Chorego PZC organizuje dla osób chorych i starszych wiekiem spotkanie przy kawie, domowych wypiekach i piosence, (patrz archiwum wydarzeń parafialnych)
– w wyznaczonych terminach przed kościołem odbywają się zbiórki do puszek na projekty Caritas
arch. oraz zbiórki charytatywno/pomocowe
– na bieżąco PZC monitoruje rodziny i osoby  wymagające opieki niosąc wieloraką pomoc.

Przy figurze św. Antoniego, w kościele, umieszczona jest kasetka na ofiary, które przekazywane są parafialnej Caritas. Tak zebrane pieniądze służą do organizowania różnorakiej pomocy potrzebującym w naszej parafii.

DZIĘKUJEMY ZA SKŁADANE DARY I OFIARY
Kontakt z Parafialnym Zespołem Caritas: 607 239 889

***

Przekazujemy także informacje o Caritas Archidiecezji Poznańskiej.

Centrum Administracyjno – Formacyjne Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Rynek Wildecki 4a  61-546 Poznań
tel: +48 61 835-68-50  fax: +48 61 835-68-61
e-mail: sekretariat@caritaspoznan.pl
www.caritaspoznan.pl

Informujemy także, że w Poznaniu wydawane są każdego dnia tanie lub darmowe posiłki pod niżej wymienionymi adresami :
– Bar Caritas ul. Plac Wolności 1 tel.: +48 61 852-51-30
– Jadłodajnia św. Józefa ul. Niepodległości 23 (darmowe) tel: +48 61 866-49-85
– Jadłodajnia br. Alberta ul. Piotra Ściegiennego 133 (darmowe) tel.: +48 61 867-20-86

Powrót do strony głównej z aktualnościami bieżącymi.