Pogłębiarka

Katechezy dla dorosłych

Katecheza dorosłych (…) to najznakomitsza forma katechezy, ponieważ zwraca się ona do osób wykonujących największe zadania i w ogóle zdolnych do życia według Orędzia Chrześcijańskiego i to z jego pełni. Wspólnota chrześcijańska nie może prowadzić katechezy stałej z pominięciem bezpośredniego i wypróbowanego udziału dorosłych, zarówno tych, którzy w niej uczestniczą, jak i tych, którzy ja organizują. Świat, w którym młodzi mają żyć i świadczyć o wierze, która katecheza stara się zbadać i utwierdzić, po większej części znajduje się we władaniu dorosłych, dlatego ich wiara winna być również stale oświecana wzmacniana i odnawiana, aby przeniknęła całą działalność doczesną, za którą są odpowiedzialni. Aby zaś katecheza mogła być tak skuteczna powinna być ciągła; będzie bowiem rzeczywiście daremna, jeśli zatrzyma się na samym progu wieku dojrzałego; choć bowiem, oczywiście w inne formie, niemniej niezbędna okazuje się dla dorosłych.
(św. Jan Paweł II, Catechesi tradendae, 43)

„Pogłębiarka” to katechezy dla dorosłych w naszej parafii. Odbywają się one w salce św. Wojciecha w każdy czwarty czwartek miesiąca o godzinie 19:00. Katechezy prowadzi ks. Piotr.

Pierwszy cykl katechez nosi tytuł:
„«Jak więc możemy znać drogę?”» (J 14, 5). Przewodnik dla poszukujących Prawdy”.

Ramowy program tematyczny:
– Pokochaj Prawdę
– Strzeż światła wiary (natura wiary, wiara a rozum, wiara i nauka)
– Przyjmij Objawienie (natura Objawienia, objawienie naturalne, Pismo Święte, Tradycja, reguła wiary)
– „Bądźcie zawsze gotowi do obrony” (1P 3, 6) – krótki przewodnik apologetyczny

Powrót do strony głównej z aktualnościami bieżącymi.